Sunday, November 2, 2014

Tính Công Suất Điều Hòa Theo Diện Tích Phòng

Tính Công Suất Điều Hòa Theo Diện Tích Phòng theo chuẩn SANYO – LG  năm 2010
Công suất điều hoà cần phù hợp với diện tích phòng.
Nếu phòng quá lớn so với công suất điều hoà thì sẽ mất thời gian làm lạnh và tốn điện.
BTU                    
 Diện Tích
9,000                    15m2
12,000                  16m2-22m2
18,000                 22m2-30m2
24,000                  31m2-35m2
Phòng diện tích  tiêu chuẩn:
– Tường dày 20cm
– Lắp cục ngoài tránh hướng Đông, Tây
– Cục trong cách mặt đất 2,5-2,7m
– Phòng kín
– Không sử dụng nhiều đồ toả nhiệt, nếu sử dụng nhiều thì phải bù tải
Update……
Tính công suất điều hòa theo diện tích phòng 2014
Tính công suất điều hòa theo diện tích phòng 2014

No comments:

Post a Comment